Nhảy tới nội dung

Giới thiệu

Chào mừng đến với Trung tâm hỗ trợ Polaris

Polaris là gì?

Polaris là giải pháp hàng đầu APAC chuyên cung cấp các dịch vụ bảo mật chất lượng tới khách hàng.

Nền tảng Bảo Mật Ứng Dụng Web & API (WAAP) của Polaris ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (AI) với khả năng chủ động phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa đến website của bạn. Đảm bảo an ninh và dễ dàng sử dụng, nền tảng của Polaris sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn và tài sản quan trọng nhất của mỗi cá nhân và doanh nghiệp.

Liên kết

Nền tảng

Nền tảng có sẵn tại https://polarisec.io.

Trang nguồn

Trang nguồn có sẵn tại https://polarisec.com/vi/home.